Reception

Der var reception for “Lyt til stilheden” den 13. juni 2014 i BobWhat.