Underlige attraktioner

Jeg har et projekt som jeg har arbejdet med siden engang i halvfemserne – det drejer sig om at bruge en særlig form for fraktaler, Strange Attractors, til at lave musik med. Strange Attractor kan lave forunderlige abstrakte billeder, og jeg har brugt dem til at lave noget af det mest syrede, sære og smukke musik med.

Men de er besværlige at arbejde med. Der er meget manuelt arbejde forbundet med dem, og jeg bruger uger på at undersøge og sortere i forsøgene – så jeg havde lagt det lidt til side. Men så dukkede kunstig intelligens op, og nu har jeg genoplivet fraktalerne, og arbejder på at få kunstig intelligens til at hjælpe mig med grovsorteringen.

Og så hjælper det en del at computerne er blevet mange gange hurtigere siden jeg sidst arbejdede med Strange Attractors.

En Strange Attractor er en formel, som løber mere eller mindre i ring. Det vil sige: Selvom formlen gentages rigtigt mange gange, så bliver den aldrig nul eller uendeligt stor. Et eksempel på en formel er “x = x * 3” – den vil gå mod uendeligt, selvom det tager lang tid, så det er ikke en Strange Attractor. De billeder som er på denne side er eksempler på Strange Attractors, og viser de første 100.000 gennemløb af de formler, som computeren har fundet. Computerens formler kan i simpleste udgave se sådan ud:

xNy=y+1-(1.4*x*x)
yNy=0.3*x

Og man starter med x = 1 og y = 1.