Elektrisk kreativitet

Jeg har tidligere skrevet om at mit AI-projekt, altså ideen om at få kunstig intelligens til at skrive musik, handler mere om at undersøge kreativitet, bevidsthed og intelligens end om at få lavet noget fantastisk musik. Verden er fuld af fantastisk musik, og ville være bedre tjent med at få flere lyttere til al den klang, end ved at få endnu mere musik derud.

Så selvom jeg håber at AI-projektet kan lave noget unik lyd, så er målet ikke at få spillet den musik på P3 eller Orange Scene. Altså det ville da være supersjovt, men det skulle ske mere eller mindre af sig selv – jeg er ikke en tilstrækkeligt god eller ihærdig manager for The HALs til at kunne sælge deres særegne klange.

Hvad er det kreative aspekt af et computerprogram, og kan det overhovedet være kreativt?

Lige for tiden arbejder jeg på at få mine programmer til at lære at lave en-sekunders lydeffekter, som de lærer om ved at lytte til 90 lydeffekter fra BBC’s lydarkiv. Det er kompliceret, og jeg har ikke særligt meget computerkraft, så  det kommer til at tage en rum tid. Derfor vil jeg snakke udfra salmerne i stedet, for her er programmerne tættere på at lave noget som fungerer.

Programmer læser hele salmebogen igennem, organiseret på en særlig måde. For hver salme står således:

 • ****
 • Kategori / evt underkategori
 • Eventuel henvisning til bibelsalme
 • §§§
 • Årstal for tekst
 • +++
 • Forfattere med årstal
 • ///
 • Melodi(er)/komponist med årstal
 • ¤¤¤
 • Overskrift
 • Hele salmeteksten

Det er altså 5-15 liniers tekst før selve salmen kommer, og det er for at kunne bruge den måde, programmet lærer på. Et AI-program som dette lærer nemlig at skrive tekst på nogenlunde sammen måde som det har læst, og prøve at overholde samme form eller faceon på teksten. Hvis jeg  be’r det om 2000 bogstaver uden at specificere yderligere, vil programmet starte med et tilfældigt bogstav og så arbejde videre derfra. Dette bogstav kunne være midt i en salme, eller det kan være et tal i et årtal – det kan jeg ikke bestemme. Men jeg kan vælge at specificere at programmet skal starte de 2000 bogstaver med nogle bestemte bogstaver.andre -..

Jeg kan specificere at programmet skal begynde med at skrive
“§§§
1876”
– og så vil programmet være tilbøjeligt at at bruge ord som Grundtvig, Ingemann eller deres samtidige digtere kunne have anvendt.

Eller jeg kunne bede om

“****
Menneskelivet /”
– og så ville programmet tolke Menneskelivet som en kategori, og starte med at finde på en underkategori (fx Årstiderne, Bryllup eller noget helt andet), for derefter skrive resten. Hvis programmet vælger Bryllup som underkategori, vil det ofte ordet “kærlighed” i salmen.

Og det er nogenlunde imponerende, synes jeg – at programmet kan efterligne en tid, en digter ellers en kategori. Men det er meget sjovere at se hvad progrmmet gør med input som ikke passer til de tekster, det har lært. Hvis jeg giver det kategorien “Autoreparation” elller “Menneskerettigheder”, og ser hvad det kommer op med?  – eller specificerer at årstallet for melodien er år 2500?

På en måde er det at tvinge programmet til at “tænke ud af boksen”. Det skal i hverfald navigere udernfor det farvens som det er oplært i. Og jeg må indrømme at det ikke er programmets speciale. Men vi arbejder på det – måske skal vi konsultere Blachmann?