Kunstig lyd

Jeg vil prøve – sammen med The HALs – at tage et nyt skridt og begynde at lave musik ved hjælp af AI, altså på sample-niveau. Det er et temmeligt stort skridt, og det kommer til at tage tid og koste en del penge.

Langt de fleste af de projekter som laver musik ved hjælp af kunstig intelligens er nodebaserede. Det vil sige at de ikke spiller lyd og aldrig har set eller hørt en lydfil, men at de arbejder med noder eller MIDI. Det er meget, meget lettere at arbejder med noder eller MIDI end med digital lyd, en MIDI-fil indeholder kun promiller af den information som den tilsvarende lydfil rummer.

Når AI-systemet har lavet midi-filen, overtager en menneskelig producer og laver værket færdigt.

The HALs arbejder lidt anderledes; de laver sådan set lydfilen, men jeg lægger meget stramme regler for hvordan de kan lave lyd. Bandet læser en lydfil, og de skal prøve at komme så tæt på den lydfil som muligt, ved hjælpe af de få instrumenter de har til rådighed. Hvordan de løser den opgave, ved jeg ikke præcist – det forgår inde i systemet.

Man nu skal de altså til at være mere selvkørende, fordi jeg har en formodning om at de kan vise mere kreativitet på den måde. Ultimativt er målet at kunne skrive nogle stikord, og få systemet til at generere et stykke musik ud fra disse – hvor musikken altså på hørbar vis reflekterer disse stikord. Med “reflekterer disse stikord” mener jeg ikke at computeren skal oversætte følelser til musik, ambitionen er i første omgang kun at få den til at lave hørbare forskelle på forskellige stikord.

Jeg har fundet en måde at få et AI-system, baseret på neurale net, til at generere lyd. Men det er dyrt i computerkraft, så jeg bliver nødt til at eksperimentere i mindre skala. Det gør jeg dels med salmerne, som skal demonstrere at stikord betyder noget for de salmer, systemet skriver – dels med korte lydeffekter, som jeg har downloadet fra BBC.

Jeg vender snart tilbage med mere!