Kunstig kreativitet

Kan kunstig intelligens være kreativt? – kan det være intelligent?
Jeg har lavet bandet The HALs, som er en gruppe computerprogrammer af typen som man plejer at omtale som kunstig intelligens (AI), og dem bruger jeg til at skrive både tekst og musik.
The HALs er en igangværende undersøgelse med mange aspekter. På mange måder er det som at have lavet en Pinocchio, der får sit eget liv, bortset fra at The HALs sjældent eller aldrig lyver.

Projektet undersøger mindst tre temaer: Hvad er musik, hvad er bevidsthed og hvad er det lige der sker med det der kunstige intelligens.
Det er i hvert fald det som jeg er interesseret i. Det betyder også at der er noget som jeg ikke er specielt interesseret i: Kan AI lave hits eller musik som er bedre end noget som mennesker kunne have produceret? – det sidste spørgsmål kommer tit op, måske fordi mennesker fascineres af hvor kraftfulde nogle AI-systemer er. Den danske stormester Peter Heine Nielsen har sagt om Googles skakcomputer AlphaZero: “Jeg har altid tænkt over, at hvis vi fik besøg fra rummet, hvordan ville de så spille skak? Nu ved jeg det.”

Jeg har altid haft et spørgsmål som svarer til Peter Heine Nielsens: “Hvis vi får besøg fra rummet, hvordan lyder deres musik?”. Og jeg håber at AI, i form af The HALs, kan give nogle gode bud på svar.
Det betyder at AI skal skrive musik som er så lidt bundet af jordiske komponister som muligt. Det prøver vi at realisere ved at afskaffe tonesystemet og periodefornemmelsen; The HALs har ingen forudfattede meninger om at det tempererede system af 12 toner skulle være bedre end alle mulige andre. Faktisk foretrækker de ikke en tone med konstant tonehøjde fremfor en tone, der stiger eller falder glidende.

Den eneste lyd som bandet har at arbejde med er klangen af kunstige stemmer. En både rig og utroligt fattig klangkilde, men hvis det ikke var for den begrænsning, er jeg ikke sikker på at jeg ville kunne opfatte The HALs værker som musik.

Jeg tænker ikke at kreativitet er at lave musik i en stil som allerede er udviklet, så The HALs arbejder imod at udvikle nye stilarter, som er helt deres egne. Eller måske stilarter som de har til fælles med væsener fra rummet, som vi endnu ikke har mødt?