Op, min sug…

The HALs skriver salmer. I første omgang skriver de salmetekster, og det har de brugt nogle uger på at lære, og snart skal de starte på musik og lyd.
Men altså: Salmetekster.
Den danske Salmebog indeholder 791 salmer i den udgave som jeg har adgang til. Som input til et deep learning system er det ikke ret meget, det er knap 1 MB, hvilket er det minimum som mit system kan håndtere.
Tidligere har jeg brugt markov-kæder, men jeg synes at neurale net har potentiale til at lave mere kreative (i betydingen: nyskabende) løsninger end markov-kæder. Disse kæder kan kun skrive ord som indgår i den tekst som de er oplært med, mens neurale netværk kan finde på nye ord.
Neurale netværk har den ulempe at de kan være svære at få til at skrive rigtige ord, de skriver ligeså gerne vrøvleord. Det har jeg forsøgt at løse på forskellig vis, og senest er jeg simpelthen begyndt at køre de neurale netværks salme-udkast igennem en stavekontrol, som jo også bygger på AI-teknikker. Jeg bruger Hunspell, som er den samme stavekontrol som bruges i macOS, Chrome, Office Libre og mange andre steder – og jeg sætter den til automatisk at erstatte ukendte ord med nærmeste match.
Og sådan opstod overskriften, som er første linie i sidste vers af salmen “Mig vel i Lys!”.

Op, min sug og kusse!
Guds himmelsk fest med mig støv og sti
Udbombe dig over fare, du søde
Al din sølve sørger dybe brønd
til helte brud til gavn,
derfor gerning og sky.

Det ligner en salme, altså bortset fra at det ikke rimer og fødderne halter, men jeg mener bestemt at der er poetisk potentiale i programmerne. Fjerde linie er fantastisk, og første linie er da også et charmerende!